Wat We Doen

Doe het beter dan de concurrentie…
Spreek in de taal van uw klanten
en geef communicatie kracht

De behoefte aan vertalingen neemt wereldwijd steeds verder toe. Er ontwikkelen nieuwe economische groeimarkten en ook het aantal computergebruikers in de wereld stijgt nog steeds. Doordat de wereld op deze manier ‘kleiner’ wordt, groeit de behoefte aan communicatie in verschillende talen. Vertalen is hierdoor niet meer een ‘onemanshow’. Deze dienstverlening is uitgegroeid tot een echt technologisch kennisproduct dat steeds meer invloed heeft op de verschillende fases in de bedrijfskolom.

De steeds groter wordende vraag naar vertalingen wordt in de toekomst meer en meer in twee categorieën verdeeld.

Enerzijds bestaat de behoefte aan een vertaling van hoge kwaliteit die anticipeert op de cultuur van het land waarin de taal wordt toegepast. Denk vooral aan marketingteksten en officiële stukken. Niet alleen zal de kwantiteit van dit soort documenten toenemen door onder andere social media; deze documenten zullen tevens steeds belangrijker worden als instrument om een onderscheidende boodschap te kunnen publiceren. De vraag naar een gedegen vertaalkwaliteit neemt toe naarmate het aanbod van communicatie groeit. Dit houdt in dat de vereiste competenties van vertalers op een steeds hoger niveau komen te liggen en er meer vraag komt naar specialistische vertalingen van expertniveau. Generalisten zullen de komende jaren steeds meer concurrentie van de automatisering ondervinden.

De tweede categorie is de vraag naar grote volume vertalingen met zeer korte doorlooptijden. Denk hierbij aan de invulling van Google Translate, waarmee je in één seconde de website die je bezoekt, kunt vertalen in meer dan vijftig talen. In dergelijke gevallen is het voldoende als de gebruiker van de vertaling na het lezen een globale indruk heeft van de inhoud. Samen met zijn of haar eigen interpretatie heeft er communicatie plaatsgevonden. In dit geval is kwaliteit ondergeschikt aan het doel en is de vraag naar volume en snelheid leidend. Maar ook voor publicaties van grote instructiehandleidingen en documenten die steeds vanuit dezelfde structuur worden opgebouwd, ligt de toekomst in een ‘machinale’ aanpak. Hier heeft de computervertaling inmiddels de kwaliteitsnorm gehaald en kunnen enorme hoeveelheden tekst erg snel tegen relatief lage kosten worden getransformeerd. Grote industrieën investeren hierin en hebben net als Google al geweldige resultaten laten zien.

Een aanvulling hierop is de hybride vertaling. Dit is een combinatie van een machinevertaling en een door de mens uitgevoerde correctie daarvan. Deze correctieronde kan ofwel vooraf in het proces plaatsvinden als standaardisering van de structuur van de brontekst ofwel achteraf om de output van de machinevertaling op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. Computers zullen in de toekomst echter steeds meer ‘leren’ en verder ontwikkelen. Hierdoor zal de kwaliteit van de output alsmaar verder stijgen en worden ook steeds meer soorten documentatie geschikt voor deze methode. Bovendien zal het realtime vertalen een vlucht nemen. Twee mensen, een Engelsman en een Fransman, met elk een koptelefoontje, praten tegen elkaar in hun eigen taal. De ontvanger hoort direct de boodschap vertaald die door de zender gecommuniceerd wordt. Zo kunnen we nu al met elkaar praten zonder dat je de vreemde taal beheerst. Waarschijnlijk een app voor op je mobiele telefoon. Geweldig toch?!

Naar aanleiding van deze visie kiest Vertaalbureau De Goeij BV voor een strategie met twee duidelijke pijlers.

Enerzijds het focussen op datgene waar we op dit moment goed in zijn: het vertalen van juridische en vertrouwelijke stukken en marketingdocumentatie teksten van en naar alle Europese talen. Hierbij draait het om echt specialisme van menselijke vertalers die de boodschap van de opdrachtgever perfect weten om te zetten in een andere taal: hoog kennisniveau van het onderwerp, subtiele interpretaties en stijlen in teksten. Op het allerhoogste niveau, zowel taalkundig als vaktechnisch. Alleen zo kunnen wij topkwaliteit leveren! Hier zijn computers zeker de komende tien of twintig jaar nog absoluut niet geschikt voor.

De andere pijler is gefocust op technologische ontwikkelingen. Die stellen ons in staat om de snelheid van het vertaalproces te vergroten, kosten van omvangrijke vertaalprojecten te verlagen en onze nieuwsgierigheid naar nieuwe mogelijkheden te bevredigen. De focus ligt op een breder palet van tekstsoorten en documentatie waarbij geautomatiseerde vertalingen optimaal tot hun recht komen. Een andere vraagelasticiteit tussen kwaliteit en kosten, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.

Surfing language projects

dgt-foot

© Copyright Vertaalbureau DG translations 2024

Offerte?

Please send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt